Gospelkoor Tehilla Emmeloord

Wat een geweldige avond!

Alles staat klaar

Vrijdagavond 23 juni 2017 togen we naar Lelystad om medewerking te verlenen aan de Kerkennacht 2017. Wij waren gevraagd om een bijdrage te leveren aan een muzikale avond in kerkgebouw De Hoeksteen bij de Vrije Baptistengemeente. Naast ons werd er medewerking verleend door bluegrass band Last Minute en was er ruimte voor samenzang.

Ook het koor

Een enthousiast publiek zorgde er voor dat de vonk al snel oversloeg op Tehilla en de andere medewerkenden.

 

Afwisselend kon het publiek genieten (en dat deden ze zeker gezien de reacties in de pauze en achteraf) van Tehilla en Last Minute. Deze blokken werden aan elkaar verbonden met samenzang onder de bezielende leiding van de huisband. Er werden zelfs 2 liederen in het Farsi gezongen voor de vast groep Iraanse bezoekers van de Hoeksteen.

Ook Last Minute zorgde voor een opvallende en zeer gewaardeerde bijdrage.

Last Minute

 

Bij de aankondiging van You Raise me up kwamen er al enthousiaste reactie’s uit het publiek. Het nummer Alpha & Omega (zie ook het filmpje) leverde een daverend applaus op. In een vlot tempo volgden de nummers elkaar op en werd het einde van de avond bereikt.

Al met al een zeer geslaagde avond en tevens het laatste optreden voor de zomervakantie. Nog 1 repetitieavond en we gaan op zomerreces.

 

Na de zomervakantie zal de draad weer snel moeten worden opgepakt. Op 7 oktober (houdt de aankondiging in de gaten) is er een gezamenlijk concert met het koor van ons oud koorlid Pleunie uit Papendrecht. Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het project Drie Bomen.

Optreden kerstnachtdienst

Op 24 december 2016 waren we uitgenodigd om te komen zingen in de kerstnachtdienst in de Ontmoeting in Emmeloord. Dit soort diensten zijn altijd weer bijzonder omdat er ook vaak mensen komen die niet meer regelmatig in de kerk komen. Wat fijn om dan als koor een bijdrage te kunnen leveren aan de dienst door zingend de boodschap van het evangelie door te geven.Gezien de reacties viel het optreden bij de bezoekers zeker in de smaak.

Optreden Sint-Jansklooster 27/11/16

Afgelopen vrijdag ging de mail rond. Een lastminuteoptreden in de Johanneskerk in Sint-Jansklooster i.v.m. het uitvallen van het koor dat medewerking zou verlenen aan de jeugddienst. We zouden Tehilla niet zijn om alles uit de kast te halen om dit te regelen. En…Jawel. Hoewel niet het volledige koor kon was de stemmenverhouding zodanig dat we de mensen daar uit de brand konden helpen. Extra leuk natuurlijk omdat het de thuiskerk van onze dirigente Aline is.

Op het repertoire werden een aantal liedereJohanneskerkn geplaatst die we wel kunnen dromen. Tegelijk schuilt daarin natuurlijk het gevaar van onderschatting. Niets bleek minder waar. Waar bij het inzingen nog wel enkele dingen voor verbetering vatbaar waren mochten we tijdens de dienst heerlijk zingen. Zoals Ds. Duijster het over vrijheid in ons geloof mocht hebben, stonden wij te zingen. Ondanks een zeer korte voorbereiding stond Tehilla er en waren de reacties zeer positief.

Als koor hebben we maar weer eens aangetoond dat als het er op aan komt we er staan.

Aan alles komt een einde

Zo ook aan dit seizoen. Een seizoen om met trots op terug te kijken. Vele optredens met in het bijzonder het kerstproject Vadertje Panov.

Wat hebben we toch een fijne groep. Lief en leed werden weer gedeeld met elkaar en we mochten weer met onze gebeden om een ieder heen staan.

Nu even in de vakantie stand om straks weer met volle energie er tegen aan te gaan.

Als afsluiting mochten we met elkaar een heerlijke en gezellige BBQ hebben met dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie.

Iedereen een fijne en gezegende vakantie toegewenst en tot snel.

IMG_20160711_190741 IMG_20160711_193549IMG_20160711_191354IMG_20160711_190820 IMG_20160711_202156

Verslag optreden hervormde gemeente Oldemarkt/Paasloo zondag 22 mei 2016

Op zondag 22 mei waren we te gast in de hervormde gemeente Oldemarkt/Paasloo om medewerking te verlenen aan een zendingsdienst.

De dienst had ScreenShot_20160522185609als thema de Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Een spreker van Open Doors vertelde over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Het was een indrukwekkende dienst waarin we in het bijzonder werden meegenomen naar de omstandigheden van onze broeders en zusters in Noord-Korea. Uitgangspunt was de tekst uit Romeinen 8:31-39 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

1 van de  het liederen die we zongen was You are the Light of the world. Waar op vele plaatsen in de wereld duisternis is en mensen in het verborgene hun geloof moeten  beleven mogen we weten dat ook daar Jezus, het Licht van de wereld, aanwezig wil zijn.

We mogen bidden om kracht en volharding voor onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Het is de Heilige Geest die onze gebeden in de harten van hen wil schrijven.

In totaal mochten we 6 liederen zingen en het geluid was weer prima geregeld door de opbouwploeg die al weer vroeg op pad waren. Na afloop was er gelegenheid om koffie te drinken en waren er nog fijne contacten en vele positieve reacties op ons optreden.

Op dit moment voorlopig nog geen nieuwe optredens tot de zomervakantie. Dat geeft de gelegenheid een paar repetities met een aantal nieuwe liederen aan de slag te gaan. Welke? Dat is nog even een verrassing….

Meer informatie over het werk van Open Doors?

Klik op deze link: Website van Open Doors

 

Optreden op de Prins Willem Alexander

Donderdag 28/04 hopen we als koor ons jaarlijkse gratis optreden uit te kunnen voeren.

Waar? Op Urk.

Zie bijgevoegd filmpje…

Verslag optreden Hattem op 1e paasdag

Zondag 27 maart mochten we een optreden verzorgen in de Emmaüskerk van de PKN in Hattem.

De klok werd vandaag een uurtje vooruit gezet dus we moesten vroeg uit de veren.

Alles stond al klaar toen we daar aankwamen, met dank aan de opbouwploeg.

We konden op tijd  gaan inzingen om even de stemmen los te maken.

Om 10.00 begon de dienst die geheel in het teken van Pasen stond.Emmauskerk_groot

Vandaar dat er mooie Paasnummers werden gezongen zoals Christus onze Heer verrees.

God zond Zijn Zoon om ons te bevrijden, te bevrijden van angst, van pijn en verdriet.

Hij zond Zijn Zoon uit liefde voor ons.

 

We hopen dat we dat in de gemeente van Hattem ook over mochten brengen.

Onderweg naar Pasen

We zitten midden in de 40-dagen tijd. De tijd onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode waarin we stil staan bij de lijdensweg, het sterven en de opstanding van onze Heiland Jezus Christus. Ieder jaar weer een periode die ons in het bijzonder bepaalt bij Gods grote liefde, maar tegelijkertijd doet beseffen waarom Jezus moest lijden en sterven.

Pasen

 

Straks is The Passion weer live op televisie. Een “evenement” dat vele mensen raakt/ontroert. Maar….wat doet het werkelijk met ons? Jezus wil geen ontroerde mensen (zie Lukas 23:27-29) maar mensen die zich bekeren, hun hart aan Hem geven.

Als koor zijn we druk aan het repeteren met Paas repertoire om dit straks met Pasen uit te kunnen voeren. Wat doet het met ons?

Open repetitieavond 22/02/16

PLaatje flyer open avond

Optreden Belt-Schutsloot 24 januari 2016

Op zondag 24 januari 2016 hebben we meegewerkt aan de jeugddienst Rock Steady in Belt-Schutsloot. In een prachtig oud maar geheel gerenoveerd kerkgebouwtje was de opbouwploeg nagenoeg klaar toen we aankwamen. Alles stond er weer picobello bij, dat mag ook wel eens gezegd worden. Na het inzingen (zie foto) en een bakje koffie/thee en gebed waren we er klaar voor.

BeltSchutsloot

Het thema van de dienst was: Jezus en de kerk. De samenzang werd begeleid door onze eigen dirigente Aline.

Voor een volle (er moesten zelfs stoelen bij) kerk mochten we met 2 blokken van 3 liederen bijdragen aan de dienst. Aan het applaus na het laatste nummer te horen werd onze bijdrage zeer gewaardeerd. Ook tijdens het zingen waren er al enthousiaste en blijde gezichten te zien bij de kerkgangers.